Yrityksille ja yhteisöille

Yritys törmää elinkaarensa aikana erilaisiin juridisiin asioihin tahtoipa se tai ei.

Yrityksen perustaminen ei ole kovin ihmeellinen asia – viranomainenkin on tehnyt perustamisen valmiine kaavakkeineen varsin helpoksi. Eri asia on kaikki muu mikä yrityksen ja sen omistajien ympärille rakentuu. Yksin yrittävällä on toisenlainen haaste yrityksensä kanssa kuin niillä, jotka yhdessä perustavat tai ostavat yrityksen. Olleelista ja tärkeää on hahmottaa yrityksen riskit ja suojata yrityksen liiketoiminta, sen omaisuus ja omistajan asema ainakin merkittävimmiltä riskeiltä. Enkä puhu nyt yrityksen vakuuttamisesta, vaan yrityksen sopimuksista muiden yritysten kanssa, osakassopimuksista, yrityksen kiinteistöistä, rahoitussopimuksista ja yrityksen IPR-omaisuudesta, muutamia mainitakseni.

Olen liian usein viime vuosien aikana kuullut seuraavat lauseet: “Voi kun olisin kysynyt asiantuntijalta, ennen kuin panin nimeni sopimukseen.”  ja: “Voi kun olisi tullut kirjattua asiat sopimukseen, eikä sovittua suullisesti…”

Ota yhteyttä, autan Sinua ja yritystäsi sopimusten laatimisessa, yrityskaupoissa, osakassopimuksissa, kiinteistöjalostamisessa, fuusioissa ja yhtiöittämisissä ja muissa yhtiöoikeudellisissa asioissa.